โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางมัสริน จงกลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายบุดดี ต้นทัพไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นางจงใจ ยุทธพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายวัฒนา ยอดมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางรักษ์มณี ศรีเสวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางพัทธนันท์ ทานะเวช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางสาวชลศรัญย์ อุ่นศิริวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสุมาลี ลุนาบุตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นางสาวกตัญญ์ชนกญ์ วงศ์จันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางสาวสุพิศ จันทาทิพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางเบญจมาศ โกนจา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นายธนวัฒน์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นายอนุพงษ์ ไพบูลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางสาวสุภัทธา แสงจันดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางสาวกนกภา ศรีมุงคุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นายธีระพัฒน์ เข็มเงิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นางสาวนิสาชล พันธ์ขาว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-

นางมัสริน จงกลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนงามพิทยาคาร

นางสาวกตัญญ์ชนกญ์ วงศ์จันทร์
นายบุดดี ต้นทัพไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,821
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร ชูรัตน์ โทรศัพท์: 0629323614 อีเมล์: qjl9379@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]