ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-852641
นางศิริรัตน์ บิสันเทียะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-852641
นายณัฐพล พันธุ์ภิญญา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-852641
นายชัยชนะ ผาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-852641
นางสายหยุด ผาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-852641
นางธนิดา หนูทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-852641
นางสุมาลี สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-852641
นางนิตยา แก้วโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-852641
นางนฤมล หาญณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-852641
นายนิวัฒน์ คูมีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-852641
นางไพรวรรณ แกะมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-852641
นางสาวพิมพ์ลภัส โชคดุลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-852641
นางภิรดี เงาสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
044-852641
นายอนุชา วงศ์คำสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044-852641

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)

นายณัฐพล พันธุ์ภิญญา
นางธนิดา หนูทิม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

125
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-852641 อีเมล์: blh@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุชา วงศ์คำสิงห์ โทรศัพท์: 0819993485 อีเมล์: anucha7706@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]