ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การแบ่งนักเรียนอ่านออกเขียนได้

ชั้นอนุบาล 2/1 

ชั้นอนุบาล 2/2

ชั้นอนุบาล 3/1

ชั้นอนุบาล 3/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ชั้นประถมศึกาาปีที่ 5/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

test

test

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-852641
นายชัยชนะ ผาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-852641
นางสายหยุด ผาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044-852641
นางธนิดา หนูทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044-852641
นางสุมาลี สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-852641
นางนิตยา แก้วโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-852641
นางนฤมล หาญณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-852641
นายนิวัฒน์ คูมีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-852641
นางไพรวรรณ แกะมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-852641
นางสาวพิมพ์ลภัส โชคดุลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-852641
นางภิรดี เงาสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-852641
นายอนุชา วงศ์คำสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044-852641
นางศิริรัตน์ บิสันเทียะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-852641
นายณัฐพล พันธุ์ภิญญา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044-852641
นางสาวยุวดี ศรีสังข์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044-852641
นางสาวกุลจิรา เลิศขามป้อม
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-852641
นางกนิษฐา จันทร์เจริญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044-852641
นางสาวอรวรรณ คำทองเขียว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-852641
นางสาวกาญจนา ชำนาญกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044-852641
นายสมหมาย พงษ์อุดม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
044-852641
นางสาวอ้อย สุริวรรณ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044-852641

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)

นางภิรดี เงาสันเทียะ
นางธนิดา หนูทิม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,496
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-852641 อีเมล์: blh@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุชา วงศ์คำสิงห์ โทรศัพท์: 0972350742 อีเมล์: ict041@chaiyaphum3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]