โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายวิชิต ผาดี
ครู ชำนาญการ
นางสายหยุด ผาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวีณา จำเริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879575575
นางนิตยา แก้วโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807976844
นางพัชรินทร์ แอ่งบัวใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
0853145805
นางนฤมล หาญณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0800635976
นายนิวัฒน์ คูมีชัย
ครู ชำนาญการ
0819990249
นางไพรวรรณ แกะมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์ลภัส โชคดุลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08541347469
นางภิรดี เงาสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862495376
นายอนุชา วงศ์คำสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819993485
นางนงค์นุช คชา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

นางภิรดี เงาสันเทียะ
นางพัชรินทร์ แอ่งบัวใหญ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-851489 อีเมล์: bih.chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุชา วงศ์คำสิงห์ โทรศัพท์: 0819993485 อีเมล์: anucha7706@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ