โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

044-852641
นายวิชิต ผาดี
ครู ชำนาญการ
0848751657
044-852641
นางสายหยุด ผาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-852641
นางวีณา จำเริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-852641
นางสุมาลี สุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879575575
044-852641
นางนิตยา แก้วโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807976844
044-852641
นางพัชรินทร์ แอ่งบัวใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
0853145805
044-852641
นางนฤมล หาญณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0800635976
044-852641
นายนิวัฒน์ คูมีชัย
ครู ชำนาญการ
0819990249
044-852641
นางไพรวรรณ แกะมา
ครู ชำนาญการพิเศษ

044-852641
นางสาวพิมพ์ลภัส โชคดุลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
08541347469
044-852641
นางภิรดี เงาสันเทียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862495376
044-852641
นายอนุชา วงศ์คำสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819993485
044-852641
นางนงค์นุช คชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878729319
044-852641

นายบรรพต ทองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

นางสายหยุด ผาดี
นางนิตยา แก้วโยธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-852641 อีเมล์: bih.chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุชา วงศ์คำสิงห์ โทรศัพท์: 0819993485 อีเมล์: anucha7706@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ