ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนพดล ตลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044870542
นายอัครพล เรียกจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
044870542
นางสรินยาพร จวบลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นายไพบูลย์ สีหะนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นายอารมณ์ พาแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นายสาคร ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นางบังคม น้อยชุมแพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นางเกษร ลักษณะพรมราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นางจุฬาลักษณ์ มังดินดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นายธนวัฒน์ มังดินดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นายวิษณุ ผลชำนัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นางสาวเครือวัลย์ สวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นางพจนา ศรีอุดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นายบุญคุ้ม การนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
044870542
นางวารินี ประโพศรี
ครู ชำนาญการ
044870542
นางศิริพร ชัยวงษ์
ครูผู้ช่วย
044870542
นางสาวฉัตรทอง ถางสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
044870542
นางสุวิมล แนววิลัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
044870542

นายนพดล ตลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

นางสาวเครือวัลย์ สวัสดิ์
นายสาคร ภูกองชนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

252
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โทรศัพท์: 044870542 อีเมล์: dindam_ch2@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: Thanawat Mangdindam โทรศัพท์: 0815469941 อีเมล์: thanawat251@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]