ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนพดล ตลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044870542
นางสุวิมล แนววิลัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
044870542
นางสาวกรรณิการ์ มูลวารี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
044870542
นายประเสริฐ นิยมธรรม
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
044870542
นางสรินยาพร จวบลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044870542
นายไพบูลย์ สีหะนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
044870542
นายอารมณ์ พาแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
044870542
นายสาคร ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
044870542
นางบังคม น้อยชุมแพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044870542
นางจุฬาลักษณ์ มังดินดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044870542
นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044870542
นางพจนา ศรีอุดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
044870542
นางสาวนงลักษณ์ ฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
044870542
นางนางเบญจมาศ ตองติดรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044870542
นางวารินี ประโพศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
044870542
นางฉัตรทอง สุจา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
044870542
นางศิริพร ชัยวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044870542
นางสาวพัชรา พรประสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
044870542

นายนพดล ตลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

นางวารินี ประโพศรี
นางบังคม น้อยชุมแพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

953
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โทรศัพท์: 044870542 อีเมล์: dindam_ch2@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: Thanawat Mangdindam โทรศัพท์: 0815469941 อีเมล์: thanawat251@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]