โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เวปไซต์เขต
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายภัทรเทพ รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายสุขปสิทธิ์ กตัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสุรัสวดี ขันโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววาสนา ผาเหลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางถนอมสิน อินโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายประทักษ์ ปอแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางกมลนุช ไวยพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางรัชนี สิงห์โท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางพรพิมล เข็มนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายบัญชา ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางสาวพิทยา ถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายบวรชัย คอแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพรชนก ปรีดาศักดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายบุญจันทร์ ทองตาม
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายเกรียงศักดิ์ บุตรแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นายภัทรเทพ รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเสารีก

นางรัชนี สิงห์โท
นางพรพิมล เข็มนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,530
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0161@amnat-ed.go.th ,saoreek@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกมลนุช ไวยพันธ์ โทรศัพท์: 0854998231 อีเมล์: kamolnuch.w@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]