โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา สิงห์โท
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายปรเมศร์ มีศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ลาดบาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายกุศล ศรีบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายกิตติ คำภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายปรัชญา พลหนองหลวง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจารุกัญญ์ ดาวัลย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายพิสิษฐ์ บุญหาญ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางกัลยา พิมพ์หาร
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายไสว ทามแก้ว
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวกนกอร เผ่าพันธ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายปรีชา สิงห์โท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทุ่งดอนชาด

นายเกียรติศักดิ์ ลาดบาศรี
นายกุศล ศรีบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,856
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0165@amnat-ed.go.th ,nt@nontoong.net
เว็บมาสเตอร์:: นายกุศล ศรีบูรณ์ โทรศัพท์: 0913420982 อีเมล์: kknuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]