ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา สิงห์โท
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045520096
นายปรเมศร์ มีศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045520096
นายเกียรติศักดิ์ ลาดบาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520096
นายกุศล ศรีบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520096
นายกิตติ คำภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520096
นายปรัชญา พลหนองหลวง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520096
นางสาวจารุกัญญ์ ดาวัลย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520096
นายไสว ทามแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045520096
นายพิสิษฐ์ บุญหาญ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045520096
นางกัลยา พิมพ์หาร
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520096

นายปรีชา สิงห์โท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทุ่งดอนชาด

นายกุศล ศรีบูรณ์
นายเกียรติศักดิ์ ลาดบาศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,399
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045520096 อีเมล์: amnat0165@amnat-ed.go.th ,nt@nontoong.net
เว็บมาสเตอร์:: kusol sriboon โทรศัพท์: 0913420982 อีเมล์: yopin_yo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]