ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคึมข่า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสาร์ วัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นางสุริยา ศกุนะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นายพรมมา พรมบาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นางไพบูลย์ บุญโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นายปฏิวัติ วิชิตพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นางพิทยาภรณ์ โหง่นคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
ส.ต.ทสุพรรณ พุทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นายนครินทร์ สัตย์นาโค
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นางศิริพร จันจอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นายมโนรส อดทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นางอรัญญา อุตอามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520022
นางทิพาวรรณ นารีโภชน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-520022
นายสมประสงค์ จันทศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-520022
นางสาวรัชนี โพธิ์พันธะราช
ครูธุรการ
045-520022

นายเสาร์ วัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคึมข่า

นายมโนรส อดทน
นางศิริพร จันจอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

439
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคึมข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520022 อีเมล์: amnat0184@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: nareerat vannaclod โทรศัพท์: 0833026421 อีเมล์: aom.narakkha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]