ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคึมข่า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสาร์ วัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-989864
นายพิเชษฐ์ สุริยะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-989864
นางสุริยา ศกุนะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-989864
นายพรมมา พรมบาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-989864
นางไพบูลย์ บุญโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-989864
นายปฏิวัติ วิชิตพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-989864
นางพิทยาภรณ์ โหง่นคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-989864
ส.ต.ทสุพรรณ พุทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-989864
นายนครินทร์ สัตย์นาโค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-989864
นางศิริพร จันจอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-989864
นายมโนรส อดทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-989864
นางทิพาวรรณ นารีโภชน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-989864
นางเพ็ญนภา เถาว์แสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-989864
นางสาวศศิมาภรณ์ สมานจิตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-989864
นายพิชัย ราศรีจันทร์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-989864
นางแบน จันทะวงศ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-989864

นายเสาร์ วัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคึมข่า

นางไพบูลย์ บุญโสภา
นายพิเชษฐ์ สุริยะศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคึมข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-989864 อีเมล์: amnat0184@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: nareerat vannaclod โทรศัพท์: 0833026421 อีเมล์: aom.narakkha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]