โรงเรียนบ้านคึมข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคึมข่า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสาร์ วัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสุริยา ศกุนะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพรมมา พรมบาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางไพบูลย์ บุญโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปฏิวัติ วิชิตพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางนงลักษณ์ โหง่นคำ
ครู ชำนาญการ
นายสุพรรณ พุทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนครินทร์ สัตย์นาโค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร จันจอม
ครู
นายมโนรส อดทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรัญญา อุตอามาตย์
ครู ชำนาญการ

นายเสาร์ วัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคึมข่า

นายสุพรรณ พุทธิวงศ์
นายนครินทร์ สัตย์นาโค

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านคึมข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520022 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: nareerat vannaclod โทรศัพท์: 0833026421 อีเมล์: aom.narakkha@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ