โรงเรียนบ้านหนองคล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญมี บุญประสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางจิรัชยา ดวงศิริ
ครู
0833753633
นายเจษดา อุดมสันต์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0818777602
นางศรีประภา นนท์พละ
ครู
0816706229
นางสาวจิตธนา พิลาทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0848276548
นางสาวสุทธิดา เถาว์แสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0837445697
นายศุภกิจ ผิวอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
0856668379
นายอนุจิตร สร้อยเพชร
ครู (อัตราจ้าง)
0857722422
นางสาวทำนอง เสนสร
ครู (อัตราจ้าง)
0868794077
นางสาววิเชียร พุทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831259100
นางเหรียญทอง คำมอญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประยูร ภูมีศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844106342
นายธงชัย พุทธบุญ
ครู ชำนาญการ
นางทองยุ้น อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854134192
นางณัฎฐวิกา ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
08577331718
นายพรชัย ดวงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844961469
นางระพีภาร เบ้าทอง
ครู ชำนาญการ
0801494470

นายบุญมี บุญประสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคล้า

นางศรีประภา นนท์พละ
นางเหรียญทอง คำมอญ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520082 อีเมล์: nhongcla@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ระพีภาร เบ้าทอง โทรศัพท์: 0801494470 อีเมล์: mairy_chompoo@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ