โรงเรียนบ้านหนองคล้า


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรชัย จันทศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
045-520082
นางจิรัชยา ดวงศิริ
ครู
045-520082
นางสาววรวรรณ โพธิสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
045-520082
นางระพีภาร เบ้าทอง
ครู ชำนาญการ
045-520082
นางเหรียญทอง คำมอญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520082
นางสาววิเชียร พุทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520082
นายธงชัย พุทธบุญ
ครู ชำนาญการ
045-520082
นางทองยุ้น อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520082
นายประยูร ภูมีศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520082
นายพรชัย ดวงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520082
นางณัฎฐวิกา ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
045-520082
นางศรีประภา นนท์พละ
ครู
045-520082
นางสาวจิตธนา พิลาทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-520082
นายเจษดา อุดมสันต์
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-520082
นายศุภกิจ ผิวอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
045-520082
นายอนุจิตร สร้อยเพชร
ครู (อัตราจ้าง)
045-520082
นางสาวสุทธิดา เถาว์แสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
045-520082
นางสาวทำนอง เสนสร
ครู (อัตราจ้าง)
045-520082

นายพรชัย จันทศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคล้า

นายธงชัย พุทธบุญ
นางสาววิเชียร พุทธิวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคล้า โทรศัพท์: 045-520082 อีเมล์: amnat0181@amnat-ed.go.th .nhongcla@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวรรณ โพธิสุวรรณ โทรศัพท์: 0874431677 อีเมล์: olief_ooo@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ