โรงเรียนบ้านหนองคล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรชัย จันทศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0892803443
045-520082
นางจิรัชยา ดวงศิริ
ครู
0833753633
045-520082
นางระพีภาร เบ้าทอง
ครู ชำนาญการ
0801494470
045-520082
นางเหรียญทอง คำมอญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

045-520082
นางสาววิเชียร พุทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831259100
045-520082
นายธงชัย พุทธบุญ
ครู ชำนาญการ

045-520082
นางทองยุ้น อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854134192
045-520082
นายประยูร ภูมีศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844106342
045-520082
นายพรชัย ดวงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844961469
045-520082
นางณัฎฐวิกา ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
08577331718
045-520082
นางศรีประภา นนท์พละ
ครู
0816706229
045-520082
นางสาวจิตธนา พิลาทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0848276548
045-520082
นายเจษดา อุดมสันต์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0818777602
045-520082
นายศุภกิจ ผิวอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
0856668379
045-520082
นายอนุจิตร สร้อยเพชร
ครู (อัตราจ้าง)
0857722422
045-520082
นางสาวสุทธิดา เถาว์แสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0837445697
045-520082
นางสาวทำนอง เสนสร
ครู (อัตราจ้าง)
0868794077
045-520082

นายพรชัย จันทศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคล้า

นายประยูร ภูมีศรี
นายพรชัย ดวงศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

39
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520082 อีเมล์: nhongcla@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ระพีภาร เบ้าทอง โทรศัพท์: 0801494470 อีเมล์: mairy_chompoo@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ