ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคล้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมานิท จันทร์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-520082
นางจิรัชยา ดวงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-520082
นางระพีภาร เบ้าทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-520082
นายธงชัย พุทธบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-520082
นางทองยุ้น อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-520082
นายประยูร ภูมีศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-520082
นายพรชัย ดวงศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-520082
นางณัฎฐวิกา ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-520082
นางกาญจนา บุริภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-520082
นางศรีประภา นนท์พละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-520082
นางสาววรัญญา สุริยวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-520082
นางสาววรวรรณ โพธิสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-520082
นายเจษดา อุดมสันต์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
045-520082
นางสาวสุทธิดา เถาว์แสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045-520082
นางญาณิศา แสนคุ้ม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-520082
นายศุภกิจ ผิวอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-520082
นายเมฆินทร์ ดวงแข
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
045-520082

นายมานิท จันทร์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคล้า

นางทองยุ้น อุทรักษ์
นางจิรัชยา ดวงศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,534
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520082 อีเมล์: amnat0181@amnat-ed.go.th .nhongcla@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวรรณ โพธิสุวรรณ โทรศัพท์: 0874431677 อีเมล์: olief_ooo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]