โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไสว ภัยกุมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045520032
นายประวิทย์ รักภูเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520032
นางนันทนางค์ นาคพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520032
นางเยาวลักษณ์ รักภูเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520032
นายวีรพล นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520032
นางไพรศรี พงษ์เกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520032
นางจินดา นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520032
นางสุนทรา รัตนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520032
นางสาวสุชญาดา การผ่อง
ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
045520032
นายเจริญชัย มะดารักษ์
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
045520032

นายไสว ภัยกุมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนชีหนองมะยอด

นางนันทนางค์ นาคพันธ์
นางไพรศรี พงษ์เกษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,705
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045520032 อีเมล์: amnat0241@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วีรพล นามวงศ์ โทรศัพท์: 0898459786 อีเมล์: werapol-donchee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]