โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชัย โนนทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042487525
นางเฟื่องฟ้า สุวรรณไตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042487525
นางรุจิรา หล้าซุย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042487525
นายธีรพงษ์ นิลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042487525
นางสุพัตรา โนนทิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042487525
นางสาวปัทมา โพธิ์หล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042487525
นางจิราพร นิลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042487525
นางสุภัทรา จันปัดถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042487525
นางวรรณิภา ปัททุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042487525
นายวรนันทน์ บรรจง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
042487525
นายปริชาต ตีบอุด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
042487525
นางสาววิภา จตุโมง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042487525
นายกิตติศักดิ์ สังข์ชาตรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042487525
นางสาวพรพิมล ศิลป์สาย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
042487525
นางสาวจุรีรัตน์ ชมภูทัศน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
042487525
นายสายัญ ทรายทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
042487525
นางเนตรนพิศ บัวไพร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
042487525
นางสาวอนงค์ พาหา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
042487525
นางสาวสุปราการณ์ มีเงิน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042487525

นายวิชัย โนนทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น

นางสุภัทรา จันปัดถา
นางสาวปัทมา โพธิ์หล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,730
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: nongpakwan@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]