โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวิกานดา เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสดสี พันธุ์นิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางจันมี พลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายเทอดเกียรติ ศรีพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางจิราวรรณ จันทศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพัชฌา ไชยจำปา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายศิริศักดิ์ โมศิริ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวนันทพร วอทอง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางมยุรา เรืองศิลป์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางวิกานดา เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันติสุขเจริญราษฎร์

นายเทอดเกียรติ ศรีพรหม
นางจันมี พลพันธ์
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,719
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Chuchart Bungrat โทรศัพท์: 0817689921 อีเมล์: CHARTTHAI2501@HOTMAIL.COM
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]