โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองจันทน์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประไพ อุณาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042497003
นางมาลา โลตเวียท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042497003
นายสมเกียรติ สุวรรณชัยรบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นายกันหา สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นางศิริลักษณ์ พินะสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นายสมพร อินทะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042497003
นายกิติศักดิ์ เปลื้องพัฒนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นางสุวรรณ์ ผิวสุพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นางจิราพร ทัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042497003
นางคำหม่อน นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นางวนิดา สาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นางสาวมุทิตา ดอกสี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042497003
นางสาววิลาสินี วิชิต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นางสาวอมรรัตน์ ก้อนวัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นางสาวดารณี ธรรมรงค์รัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042497003
นายประโลม กุลวงศ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042497003
นายสุรัตน์ ขุนพิจารย์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042497003

นายประไพ อุณาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจันทน์

นายกิติศักดิ์ เปลื้องพัฒนกุล
นางจิราพร ทัศมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,700
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042497003 อีเมล์: bannongjan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร ทัศมี โทรศัพท์: 0828399377 อีเมล์: oumfairy22@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]