โรงเรียนบ้านนาแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาแสง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042422333
นางผกามาศ เทพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042422333
นายพิเชษฐ์ ภูอ่าว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042422333
นายสุพจน์ ศรีสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042422333
นางวนิดา จันทร์เพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042422333
นายรังษี หอมสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042422333
นางวัฒนา หอมสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042422333
นางเตือนใจ เศษรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042422333
นายทวีศิลป์ หอมสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042422333
นางนวลฉวี หอมสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042422333
นางศศิโสภา แสงกมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042422333
นายรัศมี รุ่งเรือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042422333
นายธนาพัฒน์ เวฬุวนารักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042422333
นางสาวอริศรา อรกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042422333
นางสาวนิภัทรา รอบคอบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042422333
นางผกาวรรณ โพธิ์สว่าง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042422333
นางกมลรัตน์ บุญธะรา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042422333
นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์เภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042422333
นายศิริวรรณ ชัยสุวรรณ์
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
042422333
นายศิลป์นคร ไกรรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
042422333
นางสาวจิตรา วิจิตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042422333
นางสาวกัตติกา หัสรินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042422333
นางสาวจันทราทิพย์ ฉวีวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042422333
นายณัฎฐพงศ์ เศษรักษา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042422333
นางสาวกนกวรรณ สีสอน
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042422333

นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาแสง

นายธนาพัฒน์ เวฬุวนารักษ์
นางวนิดา จันทร์เพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,691
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042422333 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พิเชษฐ์ ภูอ่าว โทรศัพท์: 66862362802 อีเมล์: pp_phoo-ao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]