ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไสว จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042020648
นายไชยวัฒน์ ศิริกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042020648
นางหัสดง สาบ้านบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042020648
นายเลิศพิชัย รวยทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042020648
นายสัจจพงษ์ วงศ์สมพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042020648
นางสาววิชญาพร พรมสุริย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042020648
นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042020648
นางสาวพุธชดี เข็มศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042020648
นางขนิษฐา ขันขวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042020648
นางจตุพร ชัยมูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042020648
นางนิพัชชา วงศ์อามาตย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042020648
นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042020648
นางสาวเดือนจรัสฟ้า คำมูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042020648
นายพะยุง ป้านภูมิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042020648
นางสาวโสภณัฐ สีชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042020648
นายไพโรจน์ พันธุ์โยธิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042020648
นายณรงค์ อุประ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042020648
นายไกรวิชญ์ เทพนีรมิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042020648
นางสาวพิมพ์ประภาพร โยคะสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042020648
นายไพรวัลย์ พาแสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042020648
นายศิริชัย ศรีสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042020648
นางสาวอภิชาภร หนุนภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042020648
นายจิรศักดิ์ เรืองชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042020648
นายนิกร โคตรพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042020648
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042020648
นางสาวภัทราภรณ์ หลอดเหลา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042020648
นางสาวใบเฟิร์น ชัยคาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042020648
นายคำหมุน สาบ้านบัว
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
042020648
นายสงกรานต์ สุดวิชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042020648
นายชินกฤษ เถาวัลย์ราช
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042020648
นางสาวรสริน ตาลอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042020648

นายไสว จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหัวช้างวิทยา

นางสาวโสภณัฐ สีชา
นางสาวเดือนจรัสฟ้า คำมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,546
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา โทรศัพท์: 0939243282 อีเมล์: faina_6@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]