โรงเรียนบ้านสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสะอาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมจิต มีลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043258036
นางฉวีวรรณ สายจำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043258036
นางเงิน ไสยกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043258036
นางนภสมล หาญชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043258036
นางเมษยา ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043258036
นางนงค์ลักษณ์ ตลิ่งไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043258036
นางทัศนีย์ ศรีหาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043258036
นางแฉล้ม ชาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043258036
นางจริยา ศรีทาฮาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043258036
นางวราภรณ์ ทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043258036
นางบัวเรียน แก้วแกมเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043258036
นางรัชนี เผ่าบ้านฝาง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043258036
นายดาวเหนือ เคนดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043258036
นางสาวสุภัทตรา หลักเพชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043258036
นางสาวกนกณัฐ สีหานาม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043258036
นางสาววิมล สมบัติจ่อย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043258036
นายภาคภูมิ แซงบุญเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043258036
นางสาวนันทพร นนทะชิต
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043258036

นายสมจิต มีลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะอาด

นางเมษยา ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางฉวีวรรณ สายจำปา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,960
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043258036 อีเมล์: n_nontachit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร ยอดป้องเทศ โทรศัพท์: 0957963056 อีเมล์: Airrysasi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]