โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043448378
นายวรพล ไชยโชติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043448378
นายชวลิต ศรีแก้ว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043448378
นางสาวกัลยาณี ขันตี
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043448378
นางสุมาลา งานไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043448378
นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043448378
นางบวร วงศ์ขุมเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043448378
นางอรอนงค์ พัสดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043448378
นางสิริกันยา สุริยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043448378
นางอนงค์ ใจสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043448378
นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043448378
นายวิเชียร จันสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043448378
นางชบาไพร มอญขาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043448378
นางสาวจุฑารัตน์ โยธากา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043448378
นายวรวุฒิ วรนารถ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043448378
นางชินวรรณ อาษาวัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043448378
นางสาวสมจิตร สมวงษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043448378
นางพนิตตา วรนารถ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
043448378
นายสุรไกร หานะกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043448378

นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

นางชินวรรณ อาษาวัง
นางชบาไพร มอญขาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043448378 อีเมล์: borworn-@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางบวร วงศ์ขุมเงิน โทรศัพท์: 085-9257552 อีเมล์: borworn-@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]