โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0895703738
043448378
นางสุมาลา งานไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4344-8207, 08-6218-4871
043448378
นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
091-8670814
043448378
นางจามรี สุวรรณราช
ครู ชำนาญการ
087-2216833
043448378
นายเนาวรัตน์ อิศรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-7027376
043448378
นางบวร วงศ์ขุมเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-9257552
043448378
นางสาคร บุตรคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-6809569
043448378
นางอรอนงค์ พัสดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2770581
043448378
นางสิริกันยา สุริยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2208655
043448378
นางอนงค์ ใจสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-3922193
043448378
นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
088-0310487
043448378
นางจุฑารัตน์ ชุ่มประดิษฐ์
ครู
0850086347
043448378
นายวรวุฒิ วรนารถ
ครู ชำนาญการ
0885921345
043448378
นางชินวรรณ อาษาวัง
ครู
0897110297
043448378

นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

นางสาคร บุตรคุณ
นางบวร วงศ์ขุมเงิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043448378 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางบวร วงศ์ขุมเงิน โทรศัพท์: 085-9257552 อีเมล์: borworn-@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ