โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0895703738
043448378
นางสุมาลา งานไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4344-8207, 08-6218-4871
043448378
นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
091-8670814
043448378
นางจามรี สุวรรณราช
ครู ชำนาญการ
087-2216833
043448378
นายเนาวรัตน์ อิศรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-7027376
043448378
นางบวร วงศ์ขุมเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-9257552
043448378
นางสาคร บุตรคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-6809569
043448378
นางอรอนงค์ พัสดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-2770581
043448378
นางสิริกันยา สุริยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2208655
043448378
นางอนงค์ ใจสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-3922193
043448378
นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
088-0310487
043448378
นางจุฑารัตน์ ชุ่มประดิษฐ์
ครู
0850086347
043448378
นายวรวุฒิ วรนารถ
ครู ชำนาญการ
0885921345
043448378
นางชินวรรณ อาษาวัง
ครู
0897110297
043448378

นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

นายเนาวรัตน์ อิศรัตน์
นางสิริกันยา สุริยันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

78
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043448378 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางบวร วงศ์ขุมเงิน โทรศัพท์: 085-9257552 อีเมล์: borworn-@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ