โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายขรรค์ชัย จันทศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสุขใจ เขตคาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์ลักษณ์ ชนยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุชาติ อุปศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา จันทวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817684134
นางวรรณภา แก้วชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล บุณยรัตพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสาธิต ปานบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีย์ จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายถวิล หอมตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณนิภา จันทร์ภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพุทธพร นันทะแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชุรีพร ปวระนา
ครู ชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเน
ครู
นางอมรรัตน์ เค้าหอม
ครู
นางสาวนฤมล เวียงวงษ์
ครู

นายขรรค์ชัย จันทศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนโนนแสนสุข

นางวรรณภา แก้วชนะ
นางสาวนฤมล เวียงวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0009
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 286241 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา จันทวงษ์ โทรศัพท์: 0817684134 อีเมล์: ad0699@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ