โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
286241
นางบุบผา ปานบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางสาวหทัยพรรณ วิชัยเนาว์
ครูผู้ช่วย
286241
นางสุขใจ เขตคาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นายสุชาติ อุปศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางสุกัญญา จันทวงษ์
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
286241
นางวรรณภา แก้วชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นายสาธิต ปานบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางพรรณนิภา จันทร์ภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางพุทธพร นันทะแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
286241
นางชุรีพร ปวระนา
ครู ชำนาญการ
286241
นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเน
ครู
286241
นางสาวอมรรัตน์ ดอนเส
ครู ชำนาญการ
286241
นางสาวนฤมล เวียงวงษ์
ครู ชำนาญการ
286241
นางสาวอมรรัตน์ แสงจันทร์
ครูธุรการ
286241

นายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนโนนแสนสุข

นางชุรีพร ปวระนา
นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

562
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 286241 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา จันทวงษ์ โทรศัพท์: 0817684134 อีเมล์: ad0699@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]