โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
286241
นางสุกัญญา จันทวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
286241
นางสาวกิตติยา บางปา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
286241
นางกฤติยา ทองน้อย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
286241
นางสุขใจ เขตคาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
286241
นางวรรณภา แก้วชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
286241
นายสาธิต ปานบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
286241
นางบุบผา ปานบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
286241
นางชุรีพร ปวระนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
286241
นางสาวอมรรัตน์ ดอนเส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
286241
นางสาวนฤมล เวียงวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
286241
นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
286241
นางสาวณริดา กิจเธาฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
286241
นางสาววีรยา พลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
286241
นางสาวหทัยพรรณ วิชัยเนาว์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
286241
นางสาวอมรรัตน์ แสงจันทร์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
286241

นายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนโนนแสนสุข

นางวรรณภา แก้วชนะ
นางสาวอมรรัตน์ ดอนเส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,295
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 286241 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ ดอนเส โทรศัพท์: 0951967509 อีเมล์: amornrat.donse@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]