ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวกานต์พิชชา ทุมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043260459
นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043260459
นางสาววีระชน ลุนวังแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043260459
นางสาวจุฑารัตน์ ภาวะโคตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
043260459
นายอานนท์ บัวพรมมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043260459
นางสาวณัฐกานต์ เจริญกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043260459
นางสาวชาลิดา อินทะโสม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043260459
นายปัณณทัต มาตย์นอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043260459
นางสาวกัลย์สุดา ธนูรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043260459
นายธนาธิป หนูปัทยา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043260459
นางสาวจิรัชญา เพ็งจาง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043260459
นางสาวสุดารัตน์ สุวพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043260459
นายปรีชา สันเทพ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043260459
นายสังคม ชินชา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043260459
นางสาวสรสุดา จันทร์วัน
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043260459

นางสาวกานต์พิชชา ทุมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี

นางสาววีระชน ลุนวังแสง
นายอานนท์ บัวพรมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,714
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260459 อีเมล์: phaikk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญปรียา โพธิรัตน์ โทรศัพท์: 0800066773 อีเมล์: mim6-2@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]