ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043260260
นางมยุรี วิจารย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043260260
นางฉวีวรรณ ศรีกงพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043260260
นางสุวรรณา แสงลุน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043260260
นายประมวล บุญเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043260260
นายธีระพงษ์ มายุรส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043260260
นางดวงกมล ชูเชิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043260260
นางสาวนิตยา วังหอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043260260
นายทรงศักดิ์ เสนไสย
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043260260
นางสาวสุรางค์ มีวงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
043260260
นางสาวพัชราภรณ์ ยุบลภาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043260260
นางสาววารุณี พิมพิสนธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043260260
นางสาววราภรณ์ เพชรกอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043260260
นายภพธร ขันทะ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043260260

นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินตั้งโคกก่อง

นางสุวรรณา แสงลุน
นายธีระพงษ์ มายุรส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,794
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260260 อีเมล์: hth.2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ เสนไสย โทรศัพท์: 0897106252 อีเมล์: htk.2557@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]