โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา คะมานิคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
289369
นางวรรณวิลัย คามดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางปารมี พิมพ์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางประดับ โคตรทองหลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางทัศนีย์ โกจารย์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นายสมพร สุ่มศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นายสิทธิพงษ์ ไชยมิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางรัตนาภรณ์ จรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางสาวจันทร์เพ็ง คำป้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นายนันทพงษ์ สงจันทร์
ครู
289369
นางสาวธารารัตน์ เหล็กโชติ
ครูผู้ช่วย
289369
นางสาวพรนภา ราชรองเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
289369
นางสาวนงลักษณ์ ศรีละพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
289369
นางสาวพัชรีญา สีหาบุญนาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
289369
นางสาวสุกัญญา เทพาขันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
289369
นางสาวสุวิมล ประจันตะเสน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
289369
นายบรรยาย สมณะ
นักการภารโรง
289369

นายปรีชา คะมานิคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วงหลุบคา

นางประดับ โคตรทองหลาง
นายสิทธิพงษ์ ไชยมิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 289369 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมพร สุ่มศรีสุวรรณ โทรศัพท์: 0846049979 อีเมล์: mew_du36@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]