โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสัญญา สินทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
289369
นางวรรณวิลัย คามดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
289369
นางปารมี พิมพ์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
289369
นางประดับ โคตรทองหลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
289369
นางทัศนีย์ โกจารย์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
289369
นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
289369
นายสมพร สุ่มศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
289369
นายสิทธิพงษ์ ไชยมิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
289369
นางรัตนาภรณ์ จรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
289369
นางสาวจันทร์เพ็ง คำป้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
289369
นางสาวพรนภา ราชรองเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
289369
นายจักรพงษ์ สงจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
289369
นางสาวธารารัตน์ เหล็กโชติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
289369
นางสาวพัชรีญา สีหาบุญนาค
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
289369
นางสาวสุกัญญา เทพาขันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
289369
นายบรรยาย สมณะ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
289369
นางสาวสุวิมล ประจันตะเสน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
289369

นายสัญญา สินทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วงหลุบคา

นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์
นางรัตนาภรณ์ จรแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

914
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 289369 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมพร สุ่มศรีสุวรรณ โทรศัพท์: 0846049979 อีเมล์: mew_du36@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]