โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
260443
นางเวียงทอง นุ่นภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางอรุณ เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายวิษณุกร เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางศิริพร ป่าโพธิ์ชัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางเพ็ญศรี ประธรรมโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายสุรชัย คำมณีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางสาวกาฬสิน สอนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางเสาวภา สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายเสถียร สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นายกฤษฎิ์ กุนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
260443
นางภานุมาศ จันทร์ศรี
ครู
260443
นางสาวอัจฉราวรรณ จำปาวงษ์
ครู
260443
นายพัฒนพล สิมพันธุ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
260443
นายไพศาล มูลมณี
ครู (พนักงานงานราชการ)
260443
นายวิทยา อ่อนมี
นักการภารโรง
260443
นางสาววราพร สีถาพล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
260443
นายเสถียร นายาว
นักการภารโรง
260443
นางสาวชมพูนุช อังกาพย์
ครู (อัตราจ้าง)
260443

นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

นางเสาวภา สีสด
นางศิริพร ป่าโพธิ์ชัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

292
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260443 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสถียร สีสด โทรศัพท์: 063-2290592 อีเมล์: tienfu2510@hotmail.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]