โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0801788429
นางเวียงทอง นุ่นภักดี
ครู ชำนาญการ
0887281358
นางอรุณ เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817390921
นายสุพจน์ แรมลี
ครู ชำนาญการ
0815748963
นายวิษณุกร เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0834151013
นางศิริพร ป่าโพธิ์ชัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892842088
นางเพ็ญศรี ประธรรมโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814137657
นายสุรชัย คำมณีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897109554
นางสาวกาฬสิน สอนวงษ์
ครู ชำนาญการ
0862292490
นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0800074861
นางเสาวภา สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801904646
นายเสถียร สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854646332
นายกฤษฎิ์ กุนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883492979
นายพัฒนพล สิมพันธุ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0896194156
นายไพศาล มูลมณี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0876393659

นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

นางเพ็ญศรี ประธรรมโย
นางเสาวภา สีสด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260443 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสถียร สีสด โทรศัพท์: 0854646332 อีเมล์: tienfu2510@hotmail.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ