โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
260443
นางสาวชมพูนุช อังกาพย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
260443
นายวิทยา อ่อนมี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
260443
นายเสถียร นายาว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
260443
นางสาววราพร สีถาพล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
260443
นางเวียงทอง นุ่นภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
260443
นางอรุณ เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
260443
นายวิษณุกร เชื้อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
260443
นางศิริพร ป่าโพธิ์ชัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
260443
นางเพ็ญศรี ประธรรมโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
260443
นายสุรชัย คำมณีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
260443
นางสาวกาฬสิน สอนวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
260443
นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
260443
นางเสาวภา สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
260443
นายเสถียร สีสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
260443
นายกฤษฎิ์ กุนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
260443
นางภานุมาศ จันทร์ศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
260443
นางสาวอัจฉราวรรณ จำปาวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
260443

นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพาน
นางเวียงทอง นุ่นภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260443 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เสถียร สีสด โทรศัพท์: 0931577992 อีเมล์: tienfu2510@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]