โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชาญชัย ทองล้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
087-2304041
0895754109
นางอารยา พึ่งภพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895754109
0895754109
นายไกรศร พึ่งภพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872611550
0895754109
นางจุฬารักษ์ ปุริโส
ครู (พนักงานงานราชการ)

0895754109

นายชาญชัย ทองล้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกจานนาดี

นายไกรศร พึ่งภพ
นางอารยา พึ่งภพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

36
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0895754109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอารยา พึ่งภพ โทรศัพท์: 0895754109 อีเมล์: araya200@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ