โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชาญชัย ทองล้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0895754109
นางอารยา พึ่งภพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895754109
นายไกรศร พึ่งภพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895754109
นางจุฬารักษ์ ปุริโส
ครู (พนักงานงานราชการ)
0895754109

นายชาญชัย ทองล้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกจานนาดี

นายไกรศร พึ่งภพ
นางอารยา พึ่งภพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี โทรศัพท์: 0895754109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอารยา พึ่งภพ โทรศัพท์: 0895754109 อีเมล์: araya200@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ