โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางอารยา พึ่งภพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895754109
นายไกรศร พึ่งภพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872611550
นายทินกร ร่องบุตรศรี
ครู
นางจุฬารักษ์ ปุริโส
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกจานนาดี

นางอารยา พึ่งภพ
นายทินกร ร่องบุตรศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0895754109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอารยา พึ่งภพ โทรศัพท์: 0895754109 อีเมล์: araya200@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ