โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชาญชัย ทองล้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0895754109
นางอารยา พึ่งภพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895754109
นางจุฬารักษ์ ปุริโส
ครู (พนักงานงานราชการ)
0895754109

นายชาญชัย ทองล้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกจานนาดี

นางอารยา พึ่งภพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0895754109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางอารยา พึ่งภพ โทรศัพท์: 0895754109 อีเมล์: araya200@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ