ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


แบบฟอร์มโรงเรียน
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคำปัญญา ชัยคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4344-4342
นางสาวจิติมา แรกเรียก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4344-4342
นางกนกอร สุนทรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4344-4342
นายสมโภช แก้วกงพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4344-4342
นางประภัสสร ศรีนามนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4344-4342
นายอำนวย ธุริวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4344-4342
นางวนิศรา สุทธมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4344-4342
นายวิวัฒน์ แก้วปัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4344-4342
นางเดือนใหม่ นาพยัพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4344-4342
นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4344-4342
นางสาวเพ็ญแข ทาโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4344-4342
นายธาตรี ปาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4344-4342
นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4344-4342
นางสาวกชกร อินทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4344-4342
นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4344-4342
นางสาวจตุพร เสิกภูเขียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4344-4342
นายพสธร เต็มแสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4344-4342
นางสายสมร เพียเอีย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4344-4342
นางสาวสุวารัตน์ โกสียรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4344-4342
นายศิริศักดิ์ เถื่อนช้าง
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4344-4342

นายคำปัญญา ชัยคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่โสกส้มกบ

นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี
นางเดือนใหม่ นาพยัพ

ระบบบริหารจัดการ
ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,316
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-4342 อีเมล์: banmaisoksomkob@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ โทรศัพท์: 0862329160 อีเมล์: t.shongsak2010@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]