ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ปฏิทินโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

ระบบจัดการเมล
ระบบบริหารจัดการ
รวมเว็บคุณครู

คุณครูภูผาภูมิ

คุณครูประภาศรี

คุณครูณัฏฐกิตา

แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ


เว็บที่ใช้งานบ่อย

ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


แบบฟอร์ม
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปิยพงศกร ระดามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0909305105
นายชนาธิป ศรีสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0909305105
นางประภาศรี ปัดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0909305105
นายพสุธา เอระน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0909305105
นางเปรมจิต สิงหล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0909305105
นางสาวณัฐกฤตา หนูจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0909305105
ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0909305105
นางจิรัชญา สิงห์อุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0909305105
นางสาวพนมวัลย์ มีสกุลทิพยานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0909305105
นางสาวนัทติยา เชียรพลแสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0909305105
นายนิสิต กำเดช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0909305105
นายวีรยุทธ เดชเดิม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0909305105
นายอัครพล แก้วสากล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0909305105
นายพิมลชัย ถาบุตร
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
0909305105
นางสาวพีรญาพัชร์ พลทะอินทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0909305105
นายไพฑูรย์ ผุยมูลตรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0909305105
นางสาวศิริรัตน์ หล่องบุตรสี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0909305105
นายยุทธนา พูลเพิ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0909305105

นายปิยพงศกร ระดามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

นางสาวศิริรัตน์ หล่องบุตรสี
นางประภาศรี ปัดชา

ผลงานโดดเด่น


ผลงานของโรงเรียนฯ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

 

รายชื่อนักเรียน

โครงการของโรงเรียน

โรงเรียนเพื่อนบ้าน
ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผลงานครู

คุณครูภูผาภูมิ
คุณครูจิรัชญา
คุณครูประภาศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,657
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]