โรงเรียนบ้านโนนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุดิง สาหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043425172
นายเจียมรัตน์ กองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043425172
นายแสวง ศรีแก้วทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043425172
นางสุนิตรัตน์ ดีโนนโพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043425172
นางกานดา ภาคสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043425172
นางไฉยา แสนยศบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043425172
นางนฤมล สาหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043425172
นางบัวลำ เวียงยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043425172
นางลักษมี ดวงธานิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043425172
นางวรรณวนัช คุณธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043425172
นางสุรัตนาภรณ์ ศาสตร์นอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043425172
นายนิราช ดีโนนโพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043425172
นายบุญร่วม โชติศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043425172
นายพงษศิลป์ ภาคสูงเนิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043425172
นายเฉลิมชัย หงษ์อาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043425172
นางทองสุข ขวัญพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043425172
นางนุชจนาถ สมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043425172
นางอนันตพร สาวิยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043425172
นายประนอม พรมเมตตา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043425172
นางสวาส สาหล้า
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043425172
นางสาวธัญชนก วังกานนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043425172
นางสาวจริยา เหลือนาง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043425172
นางสาวพัชราภรณ์ เจริญผล
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043425172

นายสุดิง สาหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทอง
นายเจียมรัตน์ กองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทอง

นางนฤมล สาหล้า
นายแสวง ศรีแก้วทุม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

294
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043425172 อีเมล์: suding@nontong.org
เว็บมาสเตอร์:: นางนุชจนาถ สมร โทรศัพท์: 0831420030 อีเมล์: Kroonuch12@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]