โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-423069
นางชุลิตา ไชยหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-423069
นางพาณิภัค มงคลธง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-423069
นายพงษ์เทพ แนวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-423069
นางปวีณวรรณ แทนไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-423069
นางอุไรวรรณ ฉลองภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-423069
นางเพ็ญสมัย เชษฐพสุธาดล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-423069
นายกรณ์ มลิลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-423069
นางสาวกัญญารัตน์ วิไชยโย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-423069
นายชาญวิทย์ จันทะวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-423069
นายอานนท์ บัวพัด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-423069
นายณัฐพล โมราสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-423069
นางสาวเกษราภรณ์ จินคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-423069
นางสาวศศิธร ทิพยาลัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-423069
นางสุมาลี สอนถม
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-423069
นายพิม พิมสวัสดิ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-423069
นางสาวแคทรียา วงค์ประพันธ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-423069

นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยาลัย

นายพงษ์เทพ แนวทอง
นางปวีณวรรณ แทนไธสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,462
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043-423069 อีเมล์: kkwl2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แคทรียา วงค์ประพันธ์ โทรศัพท์: 0917368173 อีเมล์: kattreya1035@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]