ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชนะ โนนทนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043221751
นางชุติพร ไชยเชาน์โรจน์
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043221751
นางบุญโฮม โนนทนวงษ์
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043221751
นางอุดมพร คำทองเพิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043221751
นางฤดีวรรณ กาญจนสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043221751
นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043221751
นางสมฤทัย ไกวัลนาโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043221751
นางประภาพร ธรรมวิพากย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043221751
นางน้ำฝน ประทุมชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043221751
นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043221751
นางสายทอง สิทธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043221751
นางเกษแก้ว บุญบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043221751
นางสาวสมปันนา พันธุ์ปลาโด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043221751
นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043221751
นางวีระอร ไชยรา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นางอารีรัตน์ ศรีกรุงพลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นายรังสันต์ ทองเศรษฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043221751
นายคมชาญ ศรีเมืองบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043221751
นางกมลพร มณะโสต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
043221751
นายนิคม พรมคำน้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นางสาวปิย์วรา มหายศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043221751
นายสมยศ ฟักนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นางรัตนา ชมภูพาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นางสาวภัทรินทร์ ธาตุไพบูลย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043221751
นายอาทิตย์ ทิศสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นางสาวจารุภรณ์ ศรีจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043221751
นายสุทิตย์ สิมมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043221751
นายสุรศักดิ์ มณีโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นางอรุณี ศิริกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043221751
นางสาวจันทรา มะลิงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043221751
นายกัณณ์วัตร ชุ่มชื่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นางจิรภา กองแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043221751
นายนัชชา พันธุ์ทับทิม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043221751
นางสาวปิยธิดา หล่ายน้ำไหล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043221751
นางสาวลัดดา มาให้ทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043221751
นายประภาส ทัศศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043221751

นายชนะ โนนทนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

นางน้ำฝน ประทุมชัย
นายคมชาญ ศรีเมืองบุญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,570
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: sskhonkaen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอรุณี ศิริกุล โทรศัพท์: 0817171188 อีเมล์: aruneetart@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]