ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองตุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาสัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4224-2807
นายชูชาติ มันทะรา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4224-2807
นายสมใจ พิมพาที
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4224-2807
นางเจตสุภา เป้าชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4224-2807
นางอิศราวรรณ ปราบพาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4224-2807
นางสิริลักษณ์ ทุมมุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4224-2807
นางศรีสุคนธ์ กฤษณะกะลัศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4224-2807
นางจุฑาทิพย์ ศรีธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4224-2807
นางสาวประนิษฐา วรพุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4224-2807
นางอำพร พรหมดีสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4224-2807
นางจุฬาลักษณ์ ศรีเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4224-2807
นางสุภา เบ้าวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4224-2807
นางสินินาฎ ดวงดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4224-2807

นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาสัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตุ

นางสิริลักษณ์ ทุมมุ
นางสินินาฎ ดวงดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-2807 อีเมล์: nongtu.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชูชาติ มันทะรา โทรศัพท์: 042242807 อีเมล์: dady_pat@hotmail.co,
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]