ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุเทพ ผลสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางนภาพร ก้อนกลมเปรี้ยว
ครู ชำนาญการ
นางมณีรัตน์ ทนงอาจ
ครู ชำนาญการ
นางทิพวรรณ ยอดพันคำ
ครู ชำนาญการ
นายวิชัย ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิสัย ดวงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาญชัย ศรีไชยมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา โสสีทา
ครู ชำนาญการ
0898634116
นางวิไลวรรณ กอนเชื้อรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบัวไล แหวนนิล
ครู ชำนาญการ
นายสันต์ ละดาดาษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประจักษ์ น้อยอุ่น
ครู ชำนาญการ
นางจิระภา แก้วมหาดไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลดาวัลย์ ธนาวภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพัตรา ภาคกุหลาบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายพิณ อินทนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปาริชาติ ศรีนุกูล
ครู ชำนาญการ
นางกาญจนา ห้าวหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกุสุมา เดชประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา นาคำ
ครู
นางสุมาลี พลหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา ศรีคุณลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุเทพ ผลสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)

นางนภาพร ก้อนกลมเปรี้ยว
นางบัวไล แหวนนิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4221-8180 อีเมล์: thairath92@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวไล แหวนนิล โทรศัพท์: 0862396962 อีเมล์: bua_2505@hotmail,com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ