ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นายสุเทพ ผลสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นางนภาพร ก้อนกลมเปรี้ยว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นางมณีรัตน์ ทนงอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นายวิชัย ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4221-8180
นางสุนันทา โสสีทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4221-8180
นางวิไลวรรณ กอนเชื้อรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นางบัวไล แหวนนิล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4221-8180
นายสันต์ ละดาดาษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4221-8180
นายประจักษ์ น้อยอุ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4221-8180
นางจิระภา แก้วมหาดไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นางลดาวัลย์ ธนาวภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4221-8180
นางสุพัตรา ภาคกุหลาบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4221-8180
นางสายพิณ อินทนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4221-8180
นางกาญจนา ห้าวหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นางสุกัญญา นาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4221-8180
นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นางสาวนางสาวมาดา หมั่นพลศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4221-8180
นางสาวสุภาพร ขันดา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-4221-8180
นางสาวกัลทิกา สมใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4221-8180

นายสุเทพ ผลสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)

นางสุพัตรา ภาคกุหลาบ
นางจิระภา แก้วมหาดไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

159
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4221-8180 อีเมล์: thairath92@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บัวไล แหวนนิล โทรศัพท์: 0862396962 อีเมล์: bualai_6962@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]