โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899407443
042-220026
นางสาวสิริกานต์ ทิพยะมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818736669
042-220026
นางพินิจ จรูญศรีโชติกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818720594
042-220026
นายธนัญชัย นิยมญาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833425364
042-220026
นางสาวดารา ดีสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818736071
042-220026
นายพิษณุ อินทร์ธิราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0860027836
042-220026
นางไพทูรย์ นามีผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895737176
042-220026

นายเกษม ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

นายธนัญชัย นิยมญาติ
นางสาวดารา ดีสิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โทรศัพท์: 042-220026 อีเมล์: nongyarungka@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพทูรย์ นามีผล โทรศัพท์: 0895737176 อีเมล์: paitoon_7176@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ