โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-220026
นางสาวสิริกานต์ ทิพยะมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-220026
นางพินิจ จรูญศรีโชติกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-220026
นายธนัญชัย นิยมญาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-220026
นางสาวดารา ดีสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-220026
นายพิษณุ อินทร์ธิราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-220026
นางไพทูรย์ นามีผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-220026

นายเกษม ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

นางพินิจ จรูญศรีโชติกำจร
นางสาวดารา ดีสิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน โทรศัพท์: 042-220026 อีเมล์: nongyarungka@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพทูรย์ นามีผล โทรศัพท์: 0895737176 อีเมล์: paitoon_7176@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ