โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0899407443
นางสาวสิริกานต์ ทิพยะมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0899407443
นางสาวดารา ดีสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0899407443
นายพิษณุ อินทร์ธิราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0899407443
นางไพทูรย์ นามีผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0899407443

นายเกษม ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

นางสาวดารา ดีสิน
นางไพทูรย์ นามีผล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0899407443 อีเมล์: nongyarungka@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพทูรย์ นามีผล โทรศัพท์: 0895737176 อีเมล์: paitoon_7176@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]