โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899407443
นางสาวสิริกานต์ ทิพยะมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899407443
นางพินิจ จรูญศรีโชติกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899407443
นางสาวดารา ดีสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899407443
นายพิษณุ อินทร์ธิราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899407443
นางไพทูรย์ นามีผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899407443

นายเกษม ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน

นางไพทูรย์ นามีผล
นายพิษณุ อินทร์ธิราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน โทรศัพท์: 0899407443 อีเมล์: nongyarungka@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพทูรย์ นามีผล โทรศัพท์: 0895737176 อีเมล์: paitoon_7176@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ