โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยกองสี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิจิตร พรหมจารีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
083-3616875
042-398444
นางทรงขวัญ บุตตะโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
086-2202166
042-398444
นางชวน อุทะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-8873582
042-398444
นางบำรุงศรี อุ้ยปะโค
ครู ชำนาญการพิเศษ
085-4566920
042-398444
นายสุภาพ อุทะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
083-3372852
042-398444

นายพิจิตร พรหมจารีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกองสี

นางบำรุงศรี อุ้ยปะโค
นางชวน อุทะกัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

44
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยกองสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โทรศัพท์: 042-398444 อีเมล์: huaikongsi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวน อุทะกัง โทรศัพท์: 0848873582 อีเมล์: huaikongsi@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ