โรงเรียนบ้านห้วยกองสี


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยกองสี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกื้อกูล ขวัญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042-398444
นายสุภาพ อุทะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398444
นางทรงขวัญ บุตตะโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398444
นางชวน อุทะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398444
นางบำรุงศรี อุ้ยปะโค
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-398444

นายเกื้อกูล ขวัญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกองสี

นางชวน อุทะกัง
นางบำรุงศรี อุ้ยปะโค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยกองสี โทรศัพท์: 042-398444 อีเมล์: huaikongsi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวน อุทะกัง โทรศัพท์: 0848873582 อีเมล์: huaikongsi@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ