โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยกองสี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกื้อกูล ขวัญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-398444
นางทรงขวัญ บุตตะโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-398444
นางชวน อุทะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-398444
นางบำรุงศรี อุ้ยปะโค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-398444
นายสุภาพ อุทะกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-398444

นายเกื้อกูล ขวัญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยกองสี

นายสุภาพ อุทะกัง
นางชวน อุทะกัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

946
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยกองสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โทรศัพท์: 042-398444 อีเมล์: huaikongsi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวน อุทะกัง โทรศัพท์: 0848873582 อีเมล์: huaikongsi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]