โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุพัตรา มหาพรหม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4222-0305
นายสมหมาย เพชรนาดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4222-0305
นายปฏิภาน พันโพธิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4222-0305
นางนิตยา ยะสะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4222-0305
นางวิจิตร เพียเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4222-0305
นางเปรมจิตร ไชยแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4222-0305
นางสาววนาวัน เมืองมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4222-0305
นายวิทยา บุราณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4222-0305
นางมยุรฉัตร วงศ์นครธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4222-0305
นางอริสรา วรยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4222-0305
นายมีชัย วงศ์นครธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4222-0305
นายศิริโชค ไชยทักษิณ
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4222-0305
นายทักษิณ เกษต้น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4222-0305
นางสาวเกศรา น้องคนึง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4222-0305
นางสาววธิดา สีม่วง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4222-0305
นางสาวประภารัตน์ โคตรยอด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4222-0305
นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4222-0305


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนสูงพัฒนศึกษา

นางนิตยา ยะสะกะ
นางมยุรฉัตร วงศ์นครธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,113
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 0-4222-0305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: มีชัย วงศ์นครธรรม โทรศัพท์: 0878660582 อีเมล์: meechai.wong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]