โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางเนตรชนก ชมภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายทักษิณ เกษต้น
ครูผู้ช่วย
นางนิตยา ยะสะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิจิตร เพียเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมจิตร ไชยแสง
ครู ชำนาญการ
นางมยุรฉัตร วงศ์นครธรรม
ครู
นางวนาวัน เมืองมงคล
ครู
นายวิทยา บุราณ
ครู ชำนาญการ
นางอริสรา วรยศ
ครู
นายมีชัย วงศ์นครธรรม
ครู
นายศิริโชค ไชยทักษิณ
ครูผู้ช่วย
นายอนุพงษ์ อภิวิมลรักษ์
ครูผู้ช่วย
นางชัชฎาภรณ์ มีคุณ
ครูผู้ช่วย
นายยุทธพงษ์ สุทธิรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางเนตรชนก ชมภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนสูงพัฒนศึกษา

นางวนาวัน เมืองมงคล
นางอริสรา วรยศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 0-4222-0305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: มีชัย วงศ์นครธรรม โทรศัพท์: 0878660582 อีเมล์: meechai.wong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ