โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางเนตรชนก ชมภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4222-0305
นายทักษิณ เกษต้น
ครูผู้ช่วย
0-4222-0305
นางสาวเกศรา น้องคนึง
ครูผู้ช่วย
0-4222-0305
นางนิตยา ยะสะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4222-0305
นางวิจิตร เพียเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4222-0305
นางเปรมจิตร ไชยแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4222-0305
นางมยุรฉัตร วงศ์นครธรรม
ครู
0-4222-0305
นางวนาวัน เมืองมงคล
ครู
0-4222-0305
นายวิทยา บุราณ
ครู ชำนาญการ
0-4222-0305
นางอริสรา วรยศ
ครู ชำนาญการ
0-4222-0305
นายมีชัย วงศ์นครธรรม
ครู
0-4222-0305
นายศิริโชค ไชยทักษิณ
ครูผู้ช่วย
0-4222-0305
นายอนุพงษ์ อภิวิมลรักษ์
ครูผู้ช่วย
0-4222-0305
นายยุทธพงษ์ สุทธิรักษ์
ครูผู้ช่วย
0-4222-0305
นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาท
ครูผู้ช่วย
0-4222-0305
นายสมหมาย เพชรนาดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4222-0305
นางสาวสุพัตรา มหาพรหม
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4222-0305
นายปฏิภาน พันโพธิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-4222-0305

นางเนตรชนก ชมภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนสูงพัฒนศึกษา

นางอริสรา วรยศ
นายวิทยา บุราณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา โทรศัพท์: 0-4222-0305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: มีชัย วงศ์นครธรรม โทรศัพท์: 0878660582 อีเมล์: meechai.wong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ