โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิทยา แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางสาวรุจิราพร ราชพัฒน์
ครูผู้ช่วย
042871347,
นางทองอินทร์ พลซา
ครู (พนักงานงานราชการ)
042871347,
นางนงค์เยาว์ รอนศึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางสุภรณ์ กะไรยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นายอร่าม ลีล้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางสุภาภรณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นายประเสริฐ ภูโอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางวาสนา สีทาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางกีรติ ศรีวิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางพานทิพย์ สุวรรณบริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางเยาวรี รุ่งศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นายโสภณ คำภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นายวัชรินทร์ แพงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางนารี แพงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นายอนุสรณ์ นิลโฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042871347,
นางพัชรินทร์ บำรุงสำราญ
ครู
042871347,

นายพิทยา แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านผานกเค้า

นางพัชรินทร์ บำรุงสำราญ
นางเยาวรี รุ่งศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า โทรศัพท์: 042871347, อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ ภูโอ โทรศัพท์: 0813927793 อีเมล์: psd2508@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ