โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิทยา แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042074247
นายชินกร คำภูธร
ครู ชำนาญการ
042074247
นางสุภรณ์ กะไรยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นายอร่าม ลีล้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นางสุภาภรณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นายประเสริฐ ภูโอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นางวาสนา สีทาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นางกีรติ ศรีวิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นางพานทิพย์ สุวรรณบริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นางเยาวรี รุ่งศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นายโสภณ คำภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นายวัชรินทร์ แพงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นางนารี แพงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นายอนุสรณ์ นิลโฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นางรุจิราพร ราชพัฒน์
ครู
042074247
นางนงค์เยาว์ รอนศึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042074247
นางทองอินทร์ พลซา
ครู (พนักงานงานราชการ)
042074247

นายพิทยา แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านผานกเค้า

นายประเสริฐ ภูโอ
นางรุจิราพร ราชพัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

426
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 042074247 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นงค์เยาว์ รอนศึก โทรศัพท์: 0818731940 อีเมล์: kunkrooyao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]