โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิทยา แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042074247
นางทองอินทร์ พลซา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042074247
นางสุภรณ์ กะไรยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042074247
นายอร่าม ลีล้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042074247
นางสุภาภรณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042074247
นายประเสริฐ ภูโอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042074247
นางวาสนา สีทาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042074247
นางกีรติ ศรีวิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042074247
นางพานทิพย์ สุวรรณบริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042074247
นางเยาวรี รุ่งศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042074247
นายโสภณ คำภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042074247
นายวัชรินทร์ แพงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042074247
นางนารี แพงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042074247
นายอนุสรณ์ นิลโฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042074247
นายชินกร คำภูธร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042074247
นางนัยนา คำภูธร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
042074247

นายพิทยา แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านผานกเค้า

นายวัชรินทร์ แพงอ่อน
นางนารี แพงอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,030
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 042074247 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นงค์เยาว์ รอนศึก โทรศัพท์: 0818731940 อีเมล์: kunkrooyao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]