โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิทยา แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นางสาวรุจิราพร ราชพัฒน์
ครูผู้ช่วย
0817177970
042871347,
นางทองอินทร์ พลซา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0810516332
042871347,
นางสายฝน พิมพะบุตร
ครู ชำนาญการ

042871347,
นางนงค์เยาว์ รอนศึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818731940
042871347,
นางสุภรณ์ กะไรยะ
ครู ชำนาญการ

042871347,
นายอร่าม ลีล้าน
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นางสุภาภรณ์ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นายประเสริฐ ภูโอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813927793
042871347,
นางวาสนา สีทาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นางกีรติ ศรีวิพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นางพานทิพย์ สุวรรณบริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นางเยาวรี รุ่งศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นายโสภณ คำภูธร
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นายวัชรินทร์ แพงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นางนารี แพงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นายอนุสรณ์ นิลโฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ

042871347,
นางพัชรินทร์ บำรุงสำราญ
ครู

042871347,

นายพิทยา แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านผานกเค้า

นางกีรติ ศรีวิพัฒน์
นายอร่าม ลีล้าน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

58
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 042871347, อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ ภูโอ โทรศัพท์: 0813927793 อีเมล์: psd2508@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ