โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางระพีพร โคตรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042870258
นางนงลักษณ์ สถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870258
นางปิยะดา เสนานุช
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870258
นางสาวรัชณี ทองใส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870258
นางกัณฐิกา ยศปัญญา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870258
นายสุดใจ แสนประสิทธิ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042870258

นางระพีพร โคตรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางนงลักษณ์ สถิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870258 อีเมล์: rapeepron_nh@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชษฐา แสงรัตน์ โทรศัพท์: 0896210907 อีเมล์: chetta_sangrut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]