โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042870258
นางปิยะดา เสนานุช
ครู (พนักงานงานราชการ)
042870258
นางนงลักษณ์ สถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042870258

นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางนงลักษณ์ สถิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870258 อีเมล์: rapeepron_nh@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชษฐา แสงรัตน์ โทรศัพท์: 0896210907 อีเมล์: chetta_sangrut@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ