โรงเรียนบ้านหนองหวาย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042870258
นางนงลักษณ์ สถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042870258
นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา
ครู ชำนาญการ
042870258

นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางสาวประทุมมา ศรีบุตรตา
นางนงลักษณ์ สถิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย โทรศัพท์: 042870258 อีเมล์: Chetta_sangrut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชษฐา แสงรัตน์ โทรศัพท์: 0896210907 อีเมล์: chetta_sangrut@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ