โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางระพีพร โคตรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042870258
นางนงลักษณ์ สถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042870258
นางปิยะดา เสนานุช
ครู (พนักงานงานราชการ)
042870258
นางสาวรัชณี ทองใส
ครูผู้ช่วย
042870258
นางกัณฐิกา ยศปัญญา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
042870258
นายสุดใจ แสนประสิทธิ์
นักการภารโรง
042870258

นางระพีพร โคตรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางนงลักษณ์ สถิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

360
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870258 อีเมล์: rapeepron_nh@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชษฐา แสงรัตน์ โทรศัพท์: 0896210907 อีเมล์: chetta_sangrut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]