โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสิริสมถวิล สิทธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
081-0542368
นางญาณิศา ทองพูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
081-0542368
นายอโนทัย วงษา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
081-0542368
นางสาวอรพรรณ วันทองสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
081-0542368
นายฐาปกรณ์ สาชิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
081-0542368
นายทองสุข ไชยหัด
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
081-0542368
นางสาววรรณิภา สง่าแดง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
081-0542368
นายสุดใจ ภูมิภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
081-0542368
นางวราภรณ์ ยศธสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
081-0542368
นายมังกร ปานาราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
081-0542368
นางเยาวลักษณ์ มานาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
081-0542368
นางดอกจันทร์ ศรียะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
081-0542368
นายทองคูณ บทมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
081-0542368
นางสาวสุวิมล มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
081-0542368
นางน้ำอ้อย บทมาตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
081-0542368
นายขันชัย กรวดงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
081-0542368
นางเพ็ญพักตร์ แสงกอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
081-0542368
นางอภิรมย์ฤดี ภูมิภักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
081-0542368
นายอัคเรศ จันทะนาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
081-0542368
นางสาวเนตรนภา แปลงลำดวน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
081-0542368
นายศักดา แซ่ลี้
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
081-0542368
นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
081-0542368
นางนันทวัน วงษ์รัตนะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
081-0542368

นางสิริสมถวิล สิทธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นางอภิรมย์ฤดี ภูมิภักดิ์
นายขันชัย กรวดงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,134
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 081-0542368 อีเมล์: nonsawan@loei2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายขันชัย กรวดงาม โทรศัพท์: 0878615629 อีเมล์: k.chainon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]