ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเซไลวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870601
นางธนพร จะเกรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042870601
นางฌารินี แสนใจวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042870601
นายภณัฐพงศ์ พลมุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042870601
นางบัวหลัน คำประมวล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042870601
นางพรตวัน พิมเห็ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042870601
นายพลกฤต บุญอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042870601
นางสาวอรพรรณ จันทนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042870601
นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042870601
นางสาวรำเพียร น้อยเชียงคูณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042870601
นางสาวกัญญพัชร คูณแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042870601
นางสาวอมรรัตน์ บุพศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042870601
นายเกรียงไกร สวัสดิ์ไทย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042870601
นายสุนทร พลดอน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042870601
นายสิทธิศักดิ์ ล้นทม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042870601
นายนัฐกรณ์ หะธรรมวงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042870601

นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เซไลวิทยาคม

นางธนพร จะเกรง
นางพรตวัน พิมเห็ม

เว็บไซต์บริการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,433
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: พลกฤต บุญอินทร์ โทรศัพท์: 0927316188 อีเมล์: salai191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]