โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4376-1802
นางอัมพร ศรีสมภาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4376-1802
นางสาวคำจันทร์ วิเศษลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4376-1802
นายมาณพ กัลยาสนธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1802
นางเนาวรัตน์ สมกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1802
นางอนุธิตา พรหมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4376-1802
นายเอนก วันท่าค้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4376-1802
นางยุวดี นูวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4376-1802
นางสาวสุกัญญา ชินบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4376-1802
นางสาวกชกร อุดรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1802
นางวิลาวรรณ ฉายถวิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4376-1802
นางสาวมลทิรา สารบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4376-1802
นางสาวนริศรา สาระปารัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4376-1802
นางสาววรรณภา แสนเมือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1802
นายสากล โกสุมสัย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1802
นายสมพงษ์ จุมพล
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1802
นางกรรณิการ์ ทองกลม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4376-1802
นางสาวสุภาวดี สิงห์มาตย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4376-1802

นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกลอยหนองยาง

นายมาณพ กัลยาสนธิ์
นางสาวคำจันทร์ วิเศษลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,999
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]