โรงเรียนบ้านโชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโชคชัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043750304
นางพัฒนา ศิริโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043750304
นายหมั่น ศิริโสดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043750304
นางสุทิน แก้วสีหาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043750304
นางสาวนฤมล อวบอ้วน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043750304
นางน้ำทิพย์ วงทาษี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043750304
นายวิเชียร โนนทิง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043750304
นายสมจิต แสนดาหมื่น
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043750304
นางชุลีพร สีเห็มทอง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043750304

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโชคชัย

นางสาวนฤมล อวบอ้วน
นายหมั่น ศิริโสดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,788
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043750304 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ โทรศัพท์: 0896306409 อีเมล์: chokchaischool91@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]