โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคำตัน บุญหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0615567665
นายเทพวิทูรย์ จันคามิ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0615567665
นายสงัด ทองมี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0615567665
นายบุญส่ง สินธุเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0615567665
นางอภัยวรรณ จันคามิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0615567665
นางสาวสุมามาลย์ สายจันทร์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0615567665

นายคำตัน บุญหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวเรียน

นายบุญส่ง สินธุเสน
นางอภัยวรรณ จันคามิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0615567665 อีเมล์: peepaika@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอภัยวรรณ จันคามิ โทรศัพท์: 0898427458 อีเมล์: peepaika@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]