โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043500156
นายอุทัย วันโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043500156
นางสิริญา ภักดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043500156
นายสมศรี รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043500156
นางสมบัติ รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043500156
นางรจนา ธานี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043500156
นายวัชระ ปัจจาเนย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043500156
นายสุธน เหล่าคนค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043500156
นางสุภาพ รัดสีสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043500156
นายประเทือง ชำนิกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043500156
นายสุริเยศ อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043500156
นางยุพาพร อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043500156
นายเวทย์ ภักดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043500156
นายอดิศร มนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043500156
นางอรนุช วิลัยพิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043500156
นางอำพร หอมหวล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043500156
นางสมปอง โสภาอุทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043500156
นางยุภารัตน์ ทองอด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043500156
นางสาวปณีตา ปัจจาเณย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043500156
นายสุพล วรรณจินดา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043500156

นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

นายสุริเยศ อะโน
นายประเทือง ชำนิกำจร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

311
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043500156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายประเทือง ชำนิกำจร โทรศัพท์: 0872194466 อีเมล์: prathueang-chum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]