โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายอุทัย วันโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางสิริญา ภักดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายสมศรี รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางสมบัติ รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางรจนา ธานี
ครู ชำนาญการ
043500156
นายวัชระ ปัจจาเนย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายสุธน เหล่าคนค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางสุภาพ รัดสีสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายประเทือง ชำนิกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายสุริเยศ อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางยุพาพร อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายเวทย์ ภักดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายอดิศร มนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางอรนุช วิลัยพิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางอำพร หอมหวล
ครูผู้ช่วย
043500156
นางสมปอง โสภาอุทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางยุภารัตน์ ทองอด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
043500156
นางสาวปณีตา ปัจจาเณย์
ครู (อัตราจ้าง)
043500156
นายสุพล วรรณจินดา
นักการภารโรง
043500156

นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

นายอุทัย วันโพนทอง
นางสิริญา ภักดีสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

452
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043500156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายประเทือง ชำนิกำจร โทรศัพท์: 0872194466 อีเมล์: prathueang-chum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]