โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชิต สุระโส
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุธิดา ศรีสมบัติ
ครูผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนเงินโพนทอง

นางสาวอนุธิดา ศรีสมบัติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phongenphonthong@hotmai.com
เว็บมาสเตอร์:: ินายวิชิต สุระโส โทรศัพท์: - อีเมล์: phongenphonthong@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ