ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริชัย อุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุภาวดี ทองโท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุภานันท์ เอี่ยมวิจารณ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายยืนยง หอมเนียม
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางช่อเพชร วงศ์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายวิชิต สุระโส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายศิริชัย อุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนเงินโพนทอง

นางช่อเพชร วงศ์เสนา
นายวิชิต สุระโส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

991
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phongenphonthong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชิต สุระโส โทรศัพท์: 0879950119 อีเมล์: phongenphonthong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]