โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมพงษ์ แผลงฤทธิ์
ครู


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนเงินโพนทอง

นายสมพงษ์ แผลงฤทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมพงษ์ แผลงฤทธิ์ โทรศัพท์: 043500020 อีเมล์: pongpana@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ