โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางช่อเพชร วงศ์เสนา
ครู ชำนาญการ
นายวิชิต สุระโส
ครู
นางสาวอนุธิดา ศรีสมบัติ
ครู

นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนเงินโพนทอง

นางช่อเพชร วงศ์เสนา
นางสาวอนุธิดา ศรีสมบัติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง โทรศัพท์: อีเมล์: phongenphonthong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชิต สุระโส โทรศัพท์: 0879950119 อีเมล์: phongenphonthong@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ