โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชิต สุระโส
ครูผู้ช่วย
นางสาวอนุธิดา ศรีสมบัติ
ครู
นายณัฐพงศ์ นามทะจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนเงินโพนทอง

นางสาวอนุธิดา ศรีสมบัติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง โทรศัพท์: อีเมล์: phongenphonthong@hotmai.com
เว็บมาสเตอร์:: ินายวิชิต สุระโส โทรศัพท์: - อีเมล์: phongenphonthong@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ