ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางมยุรี มุณีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางศุภวรรณ จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายธรรมนูญ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางเสาวลักษณ์ สลักศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสุกานดา บุญเต็ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางประภัสสร โพธิ์เคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางจิตวดี ภาสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายสายันต์ ต้นทัพไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายทองยศ เพ็งวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางระเบียบ เพ็งวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางเจนติยา สนร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนงลักษณ์ บุตรศรีเมือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอนุสรา ทองแสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายกมล มาตรคำจันทร์
ผู้ช่วยครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวศิรินภา แก้วภูมิแห่
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุปรีญา กิ่งมาลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางกลมวรรณ แก้วหนองแก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายธวัชชัย ชูวิชัย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ใหญ่

นายธรรมนูญ สุขประเสริฐ
นางสุกานดา บุญเต็ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,022
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ทองยศ เพ็งวิชัย โทรศัพท์: 0872161276 อีเมล์: thongyos-p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]