โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นางสาวอัจฉราพร ภักดีสมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นายวุฒิชัย ไชยสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางอรุณี จันทร์หนองสรวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-581021
นางอรไท นิลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางอุทัยวรรณ สังฆะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นางสุปรียา แสงสุมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นายประยูร สองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-581021
นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-581021
นางจันทนา สองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางเพลินพิศ สายยุทธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นางนันท์นภัส บุตรรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-581021
นางธนาภรณ์ ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นางถนอม ขันโมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นายภาคภูมิ จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-581021
นายกำพล พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-581021
นายชินพันธ์ บุตรรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-581021
นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางรจิต ยางเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางวรรณภา เภาสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นางสุจินดา ศรินันติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-581021
นางติตาพร จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นางวรัญญาภรณ์ ชนะดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นายบุญมี เมืองหนองหว้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางสุปัน มืดทัพไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางสุรัชนา อิสรากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางสุนีย์ จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-581021
นางจุฬารัตน์ มูลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นางธนภรณ์ สินธุพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางสาวศิริรัตน์ ลำมะนา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นายจลุวิทย์ กลางคาร
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นายนรา แก้วหล่อ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-581021
นางสาวฉัตรแก้ว สามิบัติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-581021
นางสาวสรวลัย แสงเขียว
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นางสาวประกายทิพย์ สอนสระคู
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นางสาวพิชญธิดา คลาดโรค
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นางสาวจิราภรณ์ จำปาหล้า
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นางสาวกัญญาวีร์ ภูมิเดช
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นายชุติวัต มืดทัพไทย
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นางเนตรทราย แผลงศร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021
นางสาวอุมาพร เตชปัญญาสิริ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-581021

นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
นางสาวอัจฉราพร ภักดีสมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

นางสุจินดา ศรินันติกุล
นายวุฒิชัย ไชยสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,889
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 043-581021 อีเมล์: muangmaisuwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร เตชปัญญาสิริ โทรศัพท์: 093-2369103 อีเมล์: ีuma94347@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]