โรงเรียนหนองคำวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองคำวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชวลิต อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043504253
นางปุณณภา พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043504253
นายวุฒิศักดิ์ สกุลลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043504253
นางแหลมทอง ปัตลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043504253
นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043504253
นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043504253
นายเผชิญ ไชยทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043504253
นายสมศักดิ์ สุนะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043504253
นางมัยตรี พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043504253
นายศุภวัฒน์ แพงภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043504253
นางพันษา ปัตบุศย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043504253
นายจิตติชัย ยัคลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043504253
นางณิชาภัทร พรมสง่า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043504253
นายขนัสถ์นันท์ นาวา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043504253
นางสาวจตุรพร เสนาปกรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043504253
นายพิสิทธิ์ สุวรรณไตรย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043504253
นายศราวุธ สองเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043504253

นายชวลิต อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองคำวิทยา

นางปุณณภา พลเยี่ยม
นางแหลมทอง ปัตลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

953
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043504253 อีเมล์: Nongkham School@ gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัยตรี พิชัย โทรศัพท์: 0862307703 อีเมล์: maitreelovely101@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]