โรงเรียนหนองคำวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองคำวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชวลิต อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางณิชาภัทร พรมสง่า
ครู
043504253
นางปุณณภา พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายวุฒิศักดิ์ สกุลลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางแหลมทอง ปัตลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเผชิญ ไชยทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายสมศักดิ์ สุนะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางมัยตรี พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายศุภวัฒน์ แพงภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางสาวจตุรพร เสนาปกรณ์
ครูผู้ช่วย
043504253
นางพันษา ปัตบุศย์
ครู ชำนาญการ
043504253

นายชวลิต อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองคำวิทยา

นางมัยตรี พิชัย
นายศุภวัฒน์ แพงภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

726
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043504253 อีเมล์: Nongkham School@ gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัยตรี พิชัย โทรศัพท์: 0862307703 อีเมล์: maitreelovely101@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]