โรงเรียนบ้านหนองคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศุภวัฒน์ แพงภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

043504253
นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0981173914
043504253
นางชื่นกมล วิเศษศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821407101
043504253
นางปุณณภา พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการ
0900273059
043504253
นายวุฒิศักดิ์ สกุลลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0853629886
043504253
นางแหลมทอง ปัตลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-4777063
043504253
นางคำแปลง บุ่งอุทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810609709
043504253
นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878536974
043504253
นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847887455
043504253
นายเผชิญ ไชยทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810558009
043504253
นายสมศักดิ์ สุนะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878536974
043504253
นายเตรียมศักดิ์ สิงหาอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892754836
043504253
นางมัยตรี พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862307703
043504253
นายเคน แสงอำพร
ครู ชำนาญการ
0831519319
043504253
นางสาวดาเรศ วิเศษหวาน
ครู ชำนาญการ
08-1439-5635
043504253
นายสง่า แพงภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862187252
043504253

นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคำ

นางแหลมทอง ปัตลา
นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043504253 อีเมล์: Nongkham School@ gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คำแปลง บุ่งอุทุม โทรศัพท์: 0810609709 อีเมล์: kumpangbu@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ