โรงเรียนบ้านหนองคำ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศุภวัฒน์ แพงภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางชื่นกมล วิเศษศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางปุณณภา พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการ
043504253
นายวุฒิศักดิ์ สกุลลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางแหลมทอง ปัตลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางคำแปลง บุ่งอุทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเผชิญ ไชยทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายสมศักดิ์ สุนะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเตรียมศักดิ์ สิงหาอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางมัยตรี พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเคน แสงอำพร
ครู ชำนาญการ
043504253
นางสาวดาเรศ วิเศษหวาน
ครู ชำนาญการ
043504253
นายสง่า แพงภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253

นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคำ

นางปุณณภา พลเยี่ยม
นางชื่นกมล วิเศษศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคำ โทรศัพท์: 043504253 อีเมล์: Nongkham School@ gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คำแปลง บุ่งอุทุม โทรศัพท์: 0810609709 อีเมล์: kumpangbu@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ