โรงเรียนหนองคำวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองคำวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางสาวดาเรศ วิเศษหวาน
ครู ชำนาญการ
043504253
นางปุณณภา พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายวุฒิศักดิ์ สกุลลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางแหลมทอง ปัตลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเผชิญ ไชยทองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายสมศักดิ์ สุนะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นางมัยตรี พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253
นายเคน แสงอำพร
ครู ชำนาญการ
043504253
นายศุภวัฒน์ แพงภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043504253

นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองคำวิทยา

นางปุณณภา พลเยี่ยม
นางสาวดาเรศ วิเศษหวาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองคำวิทยา โทรศัพท์: 043504253 อีเมล์: Nongkham School@ gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คำแปลง บุ่งอุทุม โทรศัพท์: 0810609709 อีเมล์: kumpangbu@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ