โรงเรียนหินกองวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
 
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043673056 อีเมล์: hinkongwit้@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีระยุทธ ทิพย์อุทัย โทรศัพท์: 0801982463 อีเมล์: neverwalkalone.kai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]