โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริพงษ์ คำอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043010231
นางคำผ่าน เหล่ายนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043010231
นางประดับ ญาติโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043010231
นางยุวดี บรรหาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043010231
นายสมพงษ์ มูลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043010231
นางสุปันณี คำจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043010231
นายกมลพรรณ ภูสีเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043010231
นางยุภาพร เรียนเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043010231
นางเปรมวดี พันสีเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043010231
นางกาญจนา ไชยศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043010231
นางสาวสุจิตรา ภูผาดาว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043010231
นายธีระนันท์ พันสีเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043010231
นางสาวชยาณี ภูโคกหิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043010231
นางสาวสุธิดา นาสะอ้าน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043010231
นางสาวศิริญญา ไชยคีรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043010231
นางปิยพร ปางลิลาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043010231
นายบุญมี ภูนาเพ็ชร
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
043010231
นางนฤมล ศรีรักษา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043010231
นางกมลลักษณ์ กุดแถลง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043010231
นางละออง จันทร์ลอด
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043010231

นายศิริพงษ์ คำอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยเตยวิทยา

นายธีระนันท์ พันสีเงิน
นางประดับ ญาติโสม

QR-CODE Facebook

Facebook โรงเรียนห้วยเตยวิทยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,842
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]