โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูร
ครู
043-890316
นางพรสวรรค์ โสระศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายสมพงษ์ สาไชยยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายกุเทพ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นางประภาพรรณ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นางบรรจบ เจียมถนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายวีระศักดิ์ เกษทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายนิยม ตราตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายสุวรรณ์ ศรีแพงมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316

นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

นายวีระศักดิ์ เกษทอง
นายนิยม ตราตรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ โทรศัพท์: 043-890316 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิยม ตราตรี โทรศัพท์: 0872207054 อีเมล์: NIYOMTRATREE@HOTMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ