โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิยม ตราตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-890316
นางประภาพรรณ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-890316
นายสุวรรณ์ ศรีแพงมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-890316
นายพงษ์ สมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-890316
นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-890316
นายจตรุรงค์ ถิ่นวิมล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-890316
นางสาวนฤมล ชะรากระบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-890316
นางบุญณิสา มาตรา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-890316
นางสาวนันทพร เฉิดดิลก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-890316
นางสาวรสสุคนธ์ ถิตย์ผาด
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-890316

นายนิยม ตราตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

นายจตรุรงค์ ถิ่นวิมล
นายพงษ์ สมศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043-890316 อีเมล์: dantae46106583@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูร โทรศัพท์: 0939426229 อีเมล์: t.mon9566@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]