โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0872164802
043-890316
นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูร
ครู
0924620080
043-890316
นางพรสวรรค์ โสระศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862323902
043-890316
นายสมพงษ์ สาไชยยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862219015
043-890316
นายกุเทพ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833581213
043-890316
นางประภาพรรณ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821165167
043-890316
นางบรรจบ เจียมถนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846640101
043-890316
นายวีระศักดิ์ เกษทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807509905
043-890316
นายนิยม ตราตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872207054
043-890316
นายสุวรรณ์ ศรีแพงมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810498381
043-890316

นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

นางพรสวรรค์ โสระศรี
นายสุวรรณ์ ศรีแพงมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043-890316 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิยม ตราตรี โทรศัพท์: 0872207054 อีเมล์: NIYOMTRATREE@HOTMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ