โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-890316
นายวีระศักดิ์ เกษทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-890316
นายกุเทพ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-890316
นางประภาพรรณ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-890316
นายนิยม ตราตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-890316
นายสุวรรณ์ ศรีแพงมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-890316
นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-890316
นายจตรุรงค์ ถิ่นวิมล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-890316
นางสาวกิติยาวดี เฉิดรัศมี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-890316
นางสาวนุชจรินทร์ เห็มชัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-890316

นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

นายกุเทพ ผกานนท์
นางประภาพรรณ ผกานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

164
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043-890316 อีเมล์: dantae46106583@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นิยม ตราตรี โทรศัพท์: 0872207054 อีเมล์: NIYOMTRATREE@HOTMAIL.COM
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]