โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0872164802
นางพรสวรรค์ โสระศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862323902
นายสมพงษ์ สาไชยยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862219015
นายกุเทพ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833581213
นางประภาพรรณ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821165167
นางบรรจบ เจียมถนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846640101
นายวีระศักดิ์ เกษทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807509905
นายนิยม ตราตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872207054
นายสุวรรณ์ ศรีแพงมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810498381

นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

นายนิยม ตราตรี
นางประภาพรรณ ผกานนท์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043-890316 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิยม ตราตรี โทรศัพท์: 0872207054 อีเมล์: NIYOMTRATREE@HOTMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ