โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายสมพงษ์ สาไชยยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายวีระศักดิ์ เกษทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายกุเทพ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นางประภาพรรณ ผกานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นางบรรจบ เจียมถนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายนิยม ตราตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นายสุวรรณ์ ศรีแพงมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890316
นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูร
ครู
043-890316
นายจตรุรงค์ ถิ่นวิมล
ครู
043-890316

นายบุญเติม จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

นายกุเทพ ผกานนท์
นางประภาพรรณ ผกานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โทรศัพท์: 043-890316 อีเมล์: dantae46106583@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นิยม ตราตรี โทรศัพท์: 0872207054 อีเมล์: NIYOMTRATREE@HOTMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ