ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมควร ศรีชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043890341
นางสาววงเดือน นาถ้ำพลอย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
043890341
นางสาวชัชวรรณ์ แฝงจันดา
อื่นๆ
043890341
นางฉลวย แก้ววังวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นางดวงใจ พัฒเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นางบุญพริ้ง โนนลำดวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นางมารศรี จุระยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นางสุพรรณี วงค์สินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นายธีรพงษ์ พัฒเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นายประจวบ ภูมิวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นายไพฑูรย์ ภูพาดเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นายยงค์ วงค์สินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นายวิญญู สุขช่วยชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นายสฤษดิ์ แก้ววังวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341
นายอนุรักษ์ นาชัยสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
043890341

นายสมควร ศรีชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวสะอาดส่งเสริม

นายอนุรักษ์ นาชัยสิทธิ์
นายวิญญู สุขช่วยชู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

40
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม โทรศัพท์: 043890341 อีเมล์: yongvan0112@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงค์ วงค์สินธ์ โทรศัพท์: 0813639434 อีเมล์: yonvan0112@obecmail.obec.go.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ