ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมควร ศรีชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นางสาววงเดือน นาถ้ำพลอย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
043890341/081-6701447
นางสาวชัชวรรณ์ แฝงจันดา
อื่นๆ
043890341/081-6701447
นางฉลวย แก้ววังวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นางดวงใจ พัฒเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นางบุญพริ้ง โนนลำดวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นางมารศรี จุระยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นางสุพรรณี วงค์สินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นายธีรพงษ์ พัฒเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นายประจวบ ภูมิวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นายไพฑูรย์ ภูพาดเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นายยงค์ วงค์สินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นายวิญญู สุขช่วยชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นายสฤษดิ์ แก้ววังวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043890341/081-6701447
นายอนุรักษ์ นาชัยสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
043890341/081-6701447

นายสมควร ศรีชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวสะอาดส่งเสริม

นายอนุรักษ์ นาชัยสิทธิ์
นางดวงใจ พัฒเพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043890341/081-6701447 อีเมล์: yongvan0112@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงค์ วงค์สินธ์ โทรศัพท์: 0813639434 อีเมล์: yonvan0112@obecmail.obec.go.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ