โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สพม.24

- AMSS++รับส่งข้อมูล

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชินกรณ์ แก้วรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043602009
นางสาววินิจฉัย ไชยขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043602009
นายณรงค์ น้อมระวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043602009
นางดุสิดา ศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043602009
นายนิคล ไชยช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043602009
นางวิไล ไชยช่วย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043602009
นางสาวเปรมจิต ตาลอุทัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043602009
นางสาวจิราภรณ์ รังรื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043602009
นางสาวรจนา พันธุ์นิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043602009
นางอรกัญญา อุ่นปา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043602009
นายวรสิทธิ์ พรหมมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043602009
นายอานนท์ ภูพันนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043602009
นางสาววัลย์ลดา ประเสริฐหล้า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043602009
นายมนตรี ศิริกุล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043602009
นางสาวเกษร ทรพีสิงห์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043602009
นายกอบณรงค์ ราศรี
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043602009
นางสาวกัญญาลักษณ์ ศิริรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043602009
นายสิทธิพล กั้วพงษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043602009
นางสาวเพ็ญนภา อามาตย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043602009

นายชินกรณ์ แก้วรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์

นางวิไล ไชยช่วย
นายนิคล ไชยช่วย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,279
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043602009 อีเมล์: msk.pitt@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รจนา พันธุ์นิล โทรศัพท์: 0964565436 อีเมล์: yongmoya_khak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]