โรงเรียนโนนคำวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโนนคำวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสมสมัย ใชยฮะนิจ
ครู ชำนาญการ
043-890051
นางสาวยุพิน สุนทรส
ครู ชำนาญการ
043-890051
นางสุธาทิพย์ พุ่มกาหลง
ครู ชำนาญการ
043-890051
นางปุณณดา การเมือง
ครู
043-890051
นายศราวุธ กุดแถลง
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-890051
นายสฤษดิ์ เดชพรรณา
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-890051
นางรัดดา สว่างวงค์
ครูผู้ช่วย
043-890051
นายนิคม ชมภูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-890051
นายสุนทร ประทุมชาติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
043-890051
นายอนงค์ การพิรมณ์
นักการภารโรง
043-890051
นายเสวต ศรีโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นายสุพิศ เพ็ชรภา
ครู ชำนาญการ
043-890051
นางวิภาวรรณ พลประถม
ครู
043-890051
นางสำเริง ปาระพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นางศิริญญา นามสง่า
ครู ชำนาญการ
043-890051
นายวิสันต์ พยุงวงษ์
ครูผู้ช่วย
043-890051
นายประดุงศักดิ์ เหลารื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นายเรียบเรียง อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นางพรเสถียร วะไลใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนคำวิทยา

นายประดุงศักดิ์ เหลารื่น
นางสมสมัย ใชยฮะนิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนคำวิทยา โทรศัพท์: 043-890051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยยงค์ แสนณรงค์ โทรศัพท์: 0872413137 อีเมล์: chaiyongseannarong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ