โรงเรียนโนนคำวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโนนคำวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางทวีภรณ์ วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0862350338
043-890051
นางสมสมัย ใชยฮะนิจ
ครู ชำนาญการ

043-890051
นางสาวยุพิน สุนทรส
ครู ชำนาญการ
0833764986
043-890051
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ครู ชำนาญการ
0872413137
043-890051
นางสุธาทิพย์ พุ่มกาหลง
ครู ชำนาญการ
0849346342
043-890051
นางปุณณดา การเมือง
ครู
082.1132362
043-890051
นายศราวุธ กุดแถลง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0868607354
043-890051
นายสฤษดิ์ เดชพรรณา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0879458064
043-890051
นางรัดดา สว่างวงค์
ครูผู้ช่วย
0801929233
043-890051
นายนิคม ชมภูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862279770
043-890051
นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0907530503
043-890051
นายสุนทร ประทุมชาติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0872330822
043-890051
นายอนงค์ การพิรมณ์
นักการภารโรง
0872282052
043-890051
นายเสวต ศรีโยธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868536416
043-890051
นายสุพิศ เพ็ชรภา
ครู ชำนาญการ
0847963617
043-890051
นางวิภาวรรณ พลประถม
ครู
0872168575
043-890051
นางสำเริง ปาระพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857399700
043-890051
นางศิริญญา นามสง่า
ครู ชำนาญการ
0885118095
043-890051
นายวิสันต์ พยุงวงษ์
ครูผู้ช่วย
0852030247
043-890051
นายประดุงศักดิ์ เหลารื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895747890
043-890051
นายเรียบเรียง อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831513649
043-890051
นางพรเสถียร วะไลใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08984022112
043-890051

นางทวีภรณ์ วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนคำวิทยา

นางสุธาทิพย์ พุ่มกาหลง
นายเรียบเรียง อุทรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-890051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยยงค์ แสนณรงค์ โทรศัพท์: 0872413137 อีเมล์: chaiyongseannarong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ