โรงเรียนโนนคำวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโนนคำวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพรเสถียร วะไลใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นางสำเริง ปาระพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นายนิคม ชมภูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นางศิริญญา นามสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นายสุพิศ เพ็ชรภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นายเรียบเรียง อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นางสมสมัย ใชยฮะนิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นางวิภาวรรณ พลประถม
ครู ชำนาญการ
043-890051
นางสาวยุพิน สุนทรส
ครู ชำนาญการ
043-890051
นางสุธาทิพย์ พุ่มกาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-890051
นางอรุณี อุทรักษ์
ครูผู้ช่วย
043-890051
นายวิสันต์ พยุงวงษ์
ครู
043-890051
นางปุณณดา การเมือง
ครู
043-890051
นางสาวพัชรี ศรีแนน
ครูผู้ช่วย
043-890051
นางผินนภา โพธิ์มูล
ครู
043-890051
นายอนงค์ การพิรมณ์
นักการภารโรง
043-890051
นายนายสุบิน ตาลสถิตย์
ครู (อัตราจ้าง)
043-890051
นายสุนทร ประทุมชาติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
043-890051
นายสฤษดิ์ เดชพรรณา
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-890051
นายศราวุธ กุดแถลง
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-890051
นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-890051
นางสาวเขมิกา เดชพรรณา
ครูธุรการ
043-890051
นางสาวปริศนา ปัตถารัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
043-890051


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนคำวิทยา

นางสุธาทิพย์ พุ่มกาหลง
นายสุพิศ เพ็ชรภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-890051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยยงค์ แสนณรงค์ โทรศัพท์: 0872413137 อีเมล์: chaiyongseannarong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]