โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวังมนวิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0895752046
นางสาวดวงจันทร์ ภูยาดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0895752046
นางณัฏยา ภาระโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0895752046
นางประภัสสร แก้วผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0895752046
นางสุคนธ์ทิพย์ ภูคงน้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0895752046
นางสุวรี ไพรสณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0895752046
นางอรอนงค์ ภูประวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0895752046
นางพูลสุข ภูสงวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0895752046
นางศิริรัตน์ ภูกระทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0895752046
นางสาวสายชล ขัณฑ์ชลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0895752046
นายกุหลาบ เนื่องโคตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0895752046
นายสุรชาติ ไพรสณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0895752046
นางณิฐาพร บุญสรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0895752046
นายเสกสรรค์ ภูแย้มศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0895752046
นางจงจิตร อินธิศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0895752046
นายฉลอง จารุนัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0895752046
นายนายทรงฤทธิ์ ภูมีแก้ว
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0895752046
นายนายฤทธิรงณ์ สุทธศรี
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0895752046
นายณัฐวรรษ กิจอินทรีย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0895752046
นายชาญชัย อนุกูล
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0895752046

นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังมนวิทยาคาร

นางสาวสายชล ขัณฑ์ชลา
นางณิฐาพร บุญสรรค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,292
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 0895752046 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐาพร บุญสรรค์ โทรศัพท์: 0844287234 อีเมล์: vanda-mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]